СтатутМета діяльності  клубу:

формування підприємницької компетентності учнів, поглиблення економічних знань, розвиток підприємницьких знань та вмінь шляхом реалізації проектів,  стимулювання підприємницьких ініціатив підростаючого покоління; розвиток фінансового мислення через інтерактивні ігри;
підготовка учнів до активності на ринку праці, розвиток позитивного ставлення до праці через психотехнології  профорієнтації;
виховання активної життєвої позиції, розвиток організаторських здібностей та лідерських якостей,  почуття відповідальності.


Завдання клубу:

1.       Формувати первинні знання, необхідні для самостійної розробки бізнес-проекту власної справи:
-          ознайомити учнів з основами маркетингу, менеджменту, підприємництва;
-          навчити виконувати необхідні фінансово-економічні розрахунки в межах свого задуму;
-          розкрити етику і психологію ділових відносин.

2.      Реалізувати бізнес-проекти  в умовах школи

Форми роботи
  
-          теоретичні заняття

-          тренінгові заняття

-          заняття- практикуми

-          інтерактивні  ігри

-          зустрічі з підприємцями

-          проекта робота

-          екскурсії

-          розробка бізнес проектів
 -         робота з ІКТ
-           підготовка учнів до  олімпіад, турнірів, конкурсів з економіки


                                                                                                          


СТАТУТ
          ШКІЛЬНОГО  КЛУБУ  ПІДПРИЄМНИЦТВА
«Мільйонер»


1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.
  Назва клубу:
 Шкі
льний  клуб  підприємництва "Мільйонер".
Підпільна назва – клуб «Ахметова»
1.2.  Місце  знаходження: м.
Горохів, вул Грушевського, 5а,
тел. (03379) 2-19-80,
ел. адреса школи: nvk_gorohiv@ukr.net,
адреса блогу ШКП:  http://horohiv.blogspot.com/.

1.3. Клуб створено на термін листопад-грудень 2012 року та 2013 рік.
1.4. Опікунами клубу – шкільними лідерами є:
вчитель економіки -  Волощук Валентина Федорівна,
практичний психолог – Луговська Оксана Ярославівна.


2.       СКЛАД КЛУБУ

2.1. Шкільнимі лідери : вчитель економіки -  Волощук Валентина Федорівна, практичний психолог – Луговська Оксана Ярославівна.
2.2.   Учасники клубу: учні 9-11 класу

3 . МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

3.1.  Метою діяльності  клубу є:
формування підприємницької компетентності учнів, поглиблення економічних знань, розвиток підприємницьких знань та вмінь шляхом реалізації проектів,  стимулювання підприємницьких ініціатив підростаючого покоління; розвиток фінансового мислення через інтерактивні ігри;
підготовка учнів до активності на ринку праці, розвиток позитивного ставлення до праці через психотехнології  профорієнтації;
виховання активної життєвої позиції, розвиток організаторських здібностей та лідерських якостей,  почуття відповідальності.
3.2.  Програма діяльності клубу складається на загальних зборах, затверджується директором школи.
3.3 Клуб буде реалізовувати програму діяльності та перелічені цілі шляхом:
- проведення
занять, тренінгів,практикумів, дискусій, ігор;
- створення презентацій, проектів;
- здійснення  екскурсій.
3.4.  ШКП самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи, співпрацює з іншими організаціями на основі спільності інтересів.


       4.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

 4.1. Учасниками клубу є учні 9- 11класів школи.
 4.2. Кожний з учасників Клубу має право:
- брати участь у всіх видах діяльності та вносити власні пропозиції;
- отримувати  інформацію про діяльність Клубу;
- бути активним та ініціативним у проведенні заходів;
- користуватися доходами від реалізації проектів.
4.3 Підставою для вступу в клуб є обґрунтована усна заява учня НВК, який має бажання брати участь в його діяльності.
4.4. Питання про прийом до членів ШКП розглядається на загальних зборах учасників клубу.
 4.5. Учасники Клубу зобов'язані:
- дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту;
- дати згоду на використання їхніх робіт та фотографій при висвітленні роботи клубу на блозі;
- виконувати свої зобов'язання перед Клубом;
- надавати  інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності;
- сприяти діяльності
клубу,
- брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом;
- підтримувати своїми діями авторитет ШКП,
- дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної взаємодії.
4.6.  Учасник може вийти зі складу за власним бажанням та згодою  інших учасників  Клубу.
4.7. Список членів клубу протягом його діяльності може змінюватись, враховуючи вибулих та прибулих учнів.

       5.  РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КЛУБУ

5.1. Засідання клубу здійснюється один раз в тиждень, чотири рази в місяць по 2 години.
5.2.  Час літніх канікул виключається з плану роботи клубу.


     6. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОБОТУ КЛУБУ

6. 1. З метою популяризації і результативності діяльності клубу, реалізація його проектів може здійснюватися не лише на засіданнях ШКП,  а також презентуватися на загальношкільних заходах НВК і за його межами. Обов’язково зробити презентацію діяльності клубу перед старшокласниками та вчителями.
6.2. Розмістити на блозі та переслати тренерам документи, які  будуть основою діяльності клубу
6.3. Постійно висвітлювати інформацію про актуальний стан перебігу планів діяльності ШКП на блозі, брати участь у заходах, які пропонують тренери(форуми, звіти,  анкетування, конкурси).
6.4. При висвітленні роботи клубу на блозі дотримуватись правил мережевого спілкування. 
  

      7. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА
7.1. Вищим керівним органом ШКП є Загальні збори членів клубу.
Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів ШАП.
7.2. Загальні збори можуть приймати  рішення з усіх питань діяльності ШКП.
7.3. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.

Немає коментарів:

Дописати коментар