ЗвітиЗвіт
опікунів шкільного клубу підприємництва

1.       Область …………Волинська………………………………………………………………………………….
2.       Назва навчального закладу …………НВК «ЗОШ І-ю-гімназія» м.Горохів
…………………………………………………………………………………………………………...
3.       Контактні дані навчального закладу (поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон)…………М. Горохів, вул. Грушевського,5а   2-19-80,
Nvk_gorohiv@ukr.net
…………………………………………………………………………………………………………...
4.       Назва шкільного клубу підприємництва  «Мільйонер»……………………………..
5.       Дата заснування ШКП …9 листопада  2012 р………………………………………………..
6.       Імена опікунів ШКП …Луговська Оксана Ярославівна...........................................
…………………………Волощук Валентина Федорівна…………………………………………………………………...
7.       Кількість учасників ШКП …12……………………………………………………………………
8.       Час проведення засідань (напр. кожної середи, кожного другого вівторка місяця)………..
………………кожна п’ятниця…місяця………………………………………………………………………………………...
9.       Реалізовані заходи ШКП

Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
09.11.2012р
Організаційне засідання «ШКП»
Організація роботи клубу через знайомство з цілями роботи (довготерміновими та операційними), методами та формами роботи під час занять у клубі; створення основних документів діяльності клубу: назви, статуту, логотипу, плану роботи; знайомство учасників клубу між собою та з тренерами; укладання групового контракту.

2
23.11.2012 р
Заняття «Риси підприємливої людини»
Визначити головні риси підприємливої людини
3
30.11.2012 р.
Інтернет ресурси проекту
Знайомство з інтернет платформою проекту, робота на блозі  ШКП
4
07.12.2012 р
Гра «Кешфлоу»
Усвідомлення підприємницького мислення Роберта Кіосакі
5
14.12.2012 р
Гра «Кешфлоу»
Усвідомлення підприємницького мислення Роберта Кіосакі
6
04.01. 2013 р
11.01.2013р.
Підготовка учнів до олімпіади з економіки
Формування в  учнів умінь та навичок розв’язування економічних задач

10.   Заплановані заходи ШКП

Дата проведення
Назва заходу
Мета заходу
1
01.02 2013 р.
Тренінгове заняття «Життєві цінності та професійний вибір»
Працювати над умінням активно виявляти свої почуття та побажання; визначати життєві цінності, навчати реально працювати для досягнення мети
2
15.03.2013р.
Я та мій вибір професії
( тренінгове заняття)

Формувати загальну готовність до професійного самовизначення, активізувати проблеми вибору професії; виявляти професійні інтереси, схильності учнів; розширювати уявлення про світ професій та їхні особливості.

3
22.03 2013 р.
Екскурсія до районного центру зайнятості
Знайомство з попитом та пропозиціями професій на ринку праці
4
19.04.2013р.
Бізнес-план. Як складати бізнес-план(практична робота)
Ознайомлення зі складовими бізнес-плану, обговорення ідей бізнес-планів; створення бізнес-планів
5
Вересень 2013р.
Екскурсія до міської ради
Знайомство з відділом реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, необхідним переліком документів та термінами реєстрації


………………………………                                                           ……Луговська О.Я.………………………….
                         (підпис)                                                                                                                                                     (прізвище)

Пройшло організаційне заняття 

Тема:  Шкільний клуб підприємництва.

Мета: організація роботи клубу через знайомство з цілями роботи (довготерміновими та операційними), методами та формами роботи під час занять у клубі; створення основних документів діяльності клубу: назви, статуту, логотипу, плану роботи; знайомство учасників клубу між собою та з тренерами; укладання групового контракту.

Методи роботи: бесіда, мозковий штурм, міні-презентація про діяльність клубу, аукціон ідей, метод «мікрофон», дискусія.

Матеріали:  проектор, комп’ютер, ватман, папір, маркери, ручки, дошка.

Структура заняття:

Ознайомлювально-підготовчий етап.
      Створення сприятливої, довірливої атмосфери для згуртування групи, заохочення до співпраці.
     Тренер оголошує тему і мету заняття.

Знайомство
Знайомство учасників між собою та з тренерами.
Кожен з учасників має подовжити речення: «Мене звати… . Моє  найбільше досягнення… .»

Груповий контракт
Створення правил роботи групи під час занять клубу. Оформлення плакату.
Орієнтовні правила роботи:
<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Бути чесним.
<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Бути толерантним.
<!--[if !supportLists]-->3.     <!--[endif]-->Бути активним.
<!--[if !supportLists]-->4.     <!--[endif]-->Бути наполегливим.
<!--[if !supportLists]-->5.     <!--[endif]-->Не запізнюватись.

Мозковий штурм «Що таке клуб?»
 Усі варіанти відповідей записуються на дошці. Тренер підсумовує думки учнів.

Міні-презентація  «Шкільний клуб підприємництва».
 Знайомство з метою роботи клубу: довготерміновою та короткочасною,  методами та формами роботи під час занять у клубі, з тим, які документи мають бути,  як і де висвітлювати роботу клубу.

Аукціон ідей: «Назва, девіз, логотип»
Обговорення назви клубу,пошук влучних слів для девізу роботи клубу.
      Створення логотипу: кожен учасник малює емблему на аркуші А-4, обговорення малюнків та створення схеми логотипу для подальшого комп’ютерного оформлення.

Вправа «Наші плани»
    Обговорення плану роботи клубу на листопад-грудень 2012 року та наступний 2013 рік шляхом висування ідей, групової дискусії.

Підсумок
Домашнє завдання. Підготувати презентацію «Я –сьогодні. Я – в майбутньому»
Кількість учасників: 12
Час тривання заняття: 2 год.


Тема: Я та мій вибір професії
( тренінгове заняття)

Мета: формувати загальну готовність до професійного самовизначення, активізувати проблеми вибору професії; виявляти професійні інтереси, схильності учнів; розширювати уявлення про світ професій та їхні особливості.

Методи роботи: бесіда, мозковий штурм, гра, тестування.
  
Матеріали: аркуші паперу, бланк анкети для кожного учасника,  ватмани,  маркери.    

Хід заняття:

 Вступ                                             
Тренер оголошує тему і мету тренінгу.

Вправа «Знайомство» (5 хв)
Мета: розкрити свою мрію щодо вибору майбутньої професії.
     Кожен з учасників має сказати: «Я мрію стати…». Вправа  дає змогу продемонструвати і проаналізувати найпопулярнішу професію сьогодення.

Вправа «Правила роботи групи на тренінгу»
Учасники тренінгу повторюють правила роботи групи.

Вправа «Мої очікування» (5 хв)
Мета: виявити очікування підлітків від тренінгу й рівень зацікавленості проблемою.
    Учням роздають стікери, на яких вони записують свої очікування від заняття, та які наклеюють на плакат «Очікування». Якщо протягом тренінгу були реалізовані всі побажання, то наприкінці заняття тренер обговорює це з групою і з’ясовує, що слід робити з нереалізованими очікуваннями: провести додаткове завдання, консультацію, рекомендувати необхідну літературу.


Гра «Асоціації» (4 хв)
Мета: визначити особисте ставлення учнів до професії.
Учасникам пропонують назвати 1-2 поняття, які спадають на думку, коли вони чують слово «професія». Усі асоціації записують на ватмані й обговорюють. Слід звернути увагу учнів на те, що асоціації у всіх різні, й найчастіше вони відбивають особисте ставлення до професії. З’ясуйте причини виникнення асоціації.Мозковий штурм (15 хв)
Мета: виявити думку підлітків про важливість професії у житті людини.
Учасники гри об’єднуються у дві команди. Їм дається ватман і маркери. Групи отримують завдання для обговорення:
<!--[if !supportLists]-->1.     <!--[endif]-->Для першої команди: «Наскільки важлива професія в житті людини?»
<!--[if !supportLists]-->2.     <!--[endif]-->Для другої команди: «Хто  і що впливає на вибір професії?»
Усі варіанти записують на ватмані, після цього обирають спікера від кожної групи, який презентує проект.

Інформаційне повідомлення
Тренер.
      Вибір професії - друге народження людини. Це питання досить складне та серйозне. Адже вибір професійного шляху багато в чому визначає нашу долю. Кожна окрема взята професія-цілий світ, цікавий і незвичайний. Існує  багато різних спеціальностей. То як  усе ж обрати професію? Є.Клімов запропонував  свою класифікацію. Суть її полягає в тому, що залежно від особливостей основного предмета праці, усі професії поділяють  на п'ять головних типів.
Професії першого типу –« людина –людина» - це професія продавця, учителя, лікаря, вихователя, журналіста, бібліотекаря та ін.
     Професії другого типу – «людина – природа» - об'єднують ботаніків, лісників, агрономів, ветеринарів.
     Професії третього типу – «людина - техніка» - це слюсарі, інженері, мотористи, швачки, водії, монтажники.
     Ті, хто має справу з різними умовами знаками, шифрами, кодами, формулами, належать до четвертого типу професій – «людина - знакова система» - це коректор, друкар, програміст, кресляр, касир.
     Дизайнери, художники, композитори, скульптори - представники п'ятого типу професій –« людина - художній образ».

Тест «Квадрат інтересів»

Вправа «День із життя» (10 хв)
Мета: збагатити уявлення учнів про світ професій і їхні особливості.
      Учням роздають різнокольорові аркуші з назвами професій: продавець програміст, водій, модельєр, ветеринар.
      Усі об’єднуються в команди по 3-4 особи, відповідно до професій. Тренер. Ваше завдання скласти розповідь про типовий робочий день людини тієї професії, яка виділена в кожній групі. Ця розповідь має бути лише із слів-іменників. Наприклад, розповідь про робочий день учителя може бути такою: дзвінок – сніданок – урок - слабкі учні – запитання -відповідь - трійка – перерва - учительська – скандал - директор – урок – учні – дзвінок - дім.

Гра « Най-най»
Тренер. Зараз вам запропоную  незвичні характеристики професій. А ви повинні називати ті, які, на вашу думку, найбільше відповідають цій характеристиці. Наприклад, яка «найгрошовитіша» професія?
Найзеленіша…
Найсолодша…
Найкольоровіша…
Найдитячіша…
Найнепристойніша…
Найсмішніша…
Найкомунікативніша…
Найсерйозніша…

Вправа «Роль – атрибут»

Тренер. Соціальні ролі можуть посилюватися певними речами: атрибутами та іміджем. Атрибути – це зовнішні предмети, речі, тобто те, що супроводжує ролі. Наприклад, в учня – портфель, форма). Імідж – це очікуваний зовнішній вигляд і особливості поведінки цієї ролі. Наприклад, вчителька – в білій блузі, діловому костюмі, серйозна.
          Вправу виконуємо по колу. Один учасник називає роль, а наступні троє – її атрибути, далі знову роль – і знову атрибути. Кожен учасник має назвати хоча б по одній ролі. Наприклад: кухар – каструля, черпак, білий фартух; міліціонер – форма, свисток, пістолет.

Рефлексія
    Тренер. - Прошу висловити свої враження від вправ, що виконувалися.
- Чи задоволенні ви отриманими  результатами тестування?
- Чи збулись ваші очікування?

Підбиття підсумків
Немає коментарів:

Дописати коментар